Prezentacja Systemu

System Omega-Psir może być dostosowane do dowolnej struktury uczelnianej z uwzględnieniem potrzeby poszczególnych wydziałów do prezentacji jedynie własnych wyników we własnej oprawie kolorystycznej. W poniższych podzakładkach można zapoznać się z wybranymi funkcjonalnościami Omega-Psir na przykładzie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, której oficjalna wersja znajduje się pod adresem  http://repo.pw.edu.pl/